asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
pogotowie
jesteśmy na facebooku

O firmie

Szanowni Państwo,

Nasza firma świadczy usługi asenizacji mimo pandemii. Pracujemy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla pracowników i dla klientów - posiadamy wszelkie zabezpieczenia ochrony osobistej.

 

Firma AWAS-Serwis Sp. z o.o. w ramach działalności statutowej, bazując na długoletnim doświadczeniu, oferuje Państwu czyszczenie separatorów, jak i nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń do podczyszczania ścieków, takich jak:

 

  • separatory substancji ropopochodnych,
  • piaskowniki, osadniki i odstojniki szlamu,
  • komory rozdziału,
  • separatory tłuszczu,
  • pompownie ścieków,
  • studnie przelewowe.

Serwis separatorów - zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Logo UE
Informacja o dofinansowaniu na realizację Projektu:

„Innowacyjna usługa oparta o skonstruowanie płuczki
do ziemi skażonej produktami ropopochodnymi"

 

Informacja o dofinansowaniu na realizację Projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R
w firmie AWAS-Serwis sp. z o.o."

więcej

aktualności

aktualności
AWAS potępia
złe praktyki na rynku!
Kary za działalność niezgodną z przepisami uległy drastycznemu podwyższeniu

Mimo wysokich kar, szara strefa stale rozwija się i ma się coraz lepiej. Przypisuje to branży złego wizerunku.

Nowe przepisy, Nowe wymogi, Nowe wyzwania

Firma AWAS Serwis Sp.z o. o. mimo trudnych zmian w przepisach ochrony środowiska i gospodarki odpadami, upatruje w zmieniającej się rzeczywistości nowe wyzwania na rynku. Dzięki własnym instalacjom i stale…

Gdzie trafiają odpady???

Firmy wygrywające przetargi, a które nie posiadają własnych instalacji lub podpisanych umów na zrzut odpadów niebezpiecznych, muszą się tych odpadów pozbyć w sposób niezgodny z prawem. Odpady trafiają na zlewnie…

Podmioty stające do przetargów okazują decyzję na fikcyjną instalację

Firmy uzyskują zlecenia na usługi, podpierając się decyzjami wydanymi na fikcyjne instalacje, których faktycznie nie ma. Służby ochrony środowiska nie zawsze kontrolują na miejscu te instalacje.

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

„Osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd ma prawo nałożyć taką właśnie karę na każdego, gdy nielegalnie składowane odpady…

Firmy na rynku polskim bez pozwoleń i decyzji

Na rynku działają firmy, które nie dysponują właściwymi decyzjami do wykonywania usług, a mimo to owe usługi świadczą. Firmy takie, biorą udział w przetargach i nawet je wygrywają, bo są…