AWAS. Serwis i eksploatacja.

asenizacja
asenizacja
utylizacja
utylizacja
montaż
montaż
serwis
serwis
gospodarka odpadami
gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

aktualności

08
03.2017
8 marca DZIEŃ KOBIET

Piękne chwile są wyjątkowe;zapadają w pamięć, rozpadają głowę,sprawiają, że życie nigdy nie jest nudne,że kryje niespodzianki i momenty cudne.Życzymy Paniom takich chwil, więcej niż dni w roku.Chwil, na których wspomnienie kręci się łza w oku,chwil, co dają szczęście, radość i natchnienie,dzięki którym się spełni, każde Pań życzenie …   Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia KOBIET przesyłają Panowie z AWAS-Serwis Sp. z o.o.

więcej
07
03.2017
Usługi profesjonalnego wypompowywania ciężkich frakcji szlamu z dużych odległości

W lutym bieżącego roku, na zlecenie jednego z naszych kluczowych Kontrahentów wykonaliśmy prace polegające na odbiorze ciężkich szlamów z przepustu kolejowego. Usługa była szczególna. Ciężkie frakcje szlamu  wypompowywano z odległości powyżej 200 metrów! Użyto specjalistycznego samochodu asenizacyjnego z zabudową DISAB. AWAS – Serwis nie boi się żadnych wyzwań ponieważ bazuje na fachowym taborze samochodowym oraz doświadczonej kadrze kompetentnych pracowników. Zapraszamy do współpracy !!!

więcej
22
02.2016
Audyt nadzoru zakończony sukcesem

W połowie stycznia br. w naszej Firmie odbył się pierwszy z audytów nadzoru. Jego celem było sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Przeprowadzony audyt potwierdził, że wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  funkcjonuje prawidłowo. Z prawdziwą przyjemnością informujemy zatem,  że AWAS - Serwis otrzymała rekomendację do utrzymania ważności certyfikatu.  

więcej
20
01.2016
Z dniem 23 stycznia br. stare decyzje odpadowe tracą ważność …

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, decyzje z zakresu gospodarowania odpadami wydane na podstawie starej ustawy z 2001 r. obowiązują przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od jej wejścia w życie. A to oznacza, że po 23 stycznia br. podmioty, które nie zdążą z uzyskaniem nowych decyzji, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa. Pierwotny termin ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydanych…

więcej