asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
rekultywacja ziemi rekultywacja ziemi
rekultywacja ziemi rekultywacja ziemi
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

Informacja o dofinansowaniu na realizację projektu

Baner UE

Firma "AWAS-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o.o.”

w ramach Działania 3.3 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Dane podstawowe:

Beneficjent: "AWAS-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer Projektu: RPMA.03.03.00-14-c616/19

Całkowita wartość projektu: 1 008 404,32 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 418 482,63 zł

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU obejmują wdrożenie przez firmę AWAS SERWIS wyników zleconych prac B+R na rynek w postaci innowacji produktowej - innowacyjnej usługi. W celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p.poż. etc.) zostaną zakupione środki trwałe składające się na mobilną stację do odwadniania osadów.

 


wróć