asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
rekultywacja ziemi rekultywacja ziemi
rekultywacja ziemi rekultywacja ziemi
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

Czyszczenie zbiornika retencyjnego

Czyszczenie zbiornika retencyjnego o pojemności 462 m3, wymiarach 130 m na 5 m, znajdującego się za separatorem. Zanieczyszczenie zbiornika głównie odpadami biologicznymi. Usługa polegająca na odpompowaniu wody, oczyszczeniu zbiornika z zalegających szlamów oraz wycięciu traw.


wróć