asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

aktualności

10
05.2012
AWAS-Serwis uczestniczyła na targach IFAT

AWAS-Serwis uczestniczyła na targach IFAT prezentując na swoim stoisku technologie scalania, bioremediacji, przerobu szlamów poszlifierskich oraz podczyszczania emulsji chłodniczych. Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem firm niemieckich, które są największym wytwórcą szlamów poszlifierskich w Europie. AWAS podpisała listy intencyjne z firmami z Chorwacji, Niemiec, Czech i Słowacji.

więcej
26
04.2012
Pożeganie wieloletniej koleżnki Wandy Wereszko

Pożeganie wieloletniej koleżanki Wandy Wereszko. Pani Wanda po 10 latach pracy w AWAS przeszła na zasłużoną emeryturę. Bardzo będzie nam Jej brakowało. Życzymy wielu sukcesów i realizacji dalszych, wytyczonych przez Panią Wandę planów.

więcej
22
04.2012
Rozpoczęcie adaptacji instalacji na Śląsku

Rozpoczęcie adaptacji instalacji na Śląsku. Kolejna instalacja wyspecjalizowana w unieszkodliwianiu emulsji i szlamów metalurgicznych, będzie przyjmowała odpady niebezpieczne, głównie ze Śląska ale również z innych regionów Polski Centralnej i Zachodniej.

więcej
21
04.2012
Szkolenie pracowników w zakresie postępowania z odpadami toksycznymi, wybuchowymi, radioaktywnymi

Szkolenie pracowników w zakresie postępowania z odpadami toksycznymi, wybuchowymi, radioaktywnymi. Szkolenie odbyło się na terenie Jednostki Wojskowej i było prowadzone przez doświadczonych chemików, radiologów i saperów, w celu opanowania podstawowej wiedzy w zakresie postępowania z takim odpadami i opanowania wiedzy umożliwiającej uruchomienie właściwych procedur.

więcej
18
04.2012
AWAS-Serwis uzyskała nowe decyzje w sprawie odzysku i transportu odpadów niebezpiecznych

AWAS-Serwis uzyskała decyzje w sprawie odzysku i transportu odpadów niebezpiecznych. Decyzja została wydana przez Marszałka Mazowieckiego. Kolejna decyzją jest decyzja na odzysk poza instalacją, wydana zarówno przez Marszałka Wielkopolskiego, jak i Wojewodę Mazowieckiego.

więcej