asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

aktualności

13
09.2019
Informacja o dofinansowaniu na realizację Projektu.

Firma "AWAS-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu: „Innowacyjna usługa oparta o skonstruowanie płuczki do ziemi skażonej produktami ropopochodnymi” w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”. Dane podstawowe: Beneficjent: "AWAS-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer Projektu: RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18 Całkowita wartość projektu: 1 692 400,00 zł Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 997 720,00 zł Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER. Opis projektu: Zakres…

więcej
08
03.2017
8 marca DZIEŃ KOBIET

Piękne chwile są wyjątkowe;zapadają w pamięć, rozpadają głowę,sprawiają, że życie nigdy nie jest nudne,że kryje niespodzianki i momenty cudne.Życzymy Paniom takich chwil, więcej niż dni w roku.Chwil, na których wspomnienie kręci się łza w oku,chwil, co dają szczęście, radość i natchnienie,dzięki którym się spełni, każde Pań życzenie …   Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia KOBIET przesyłają Panowie z AWAS-Serwis Sp. z o.o.

więcej
07
03.2017
Usługi profesjonalnego wypompowywania ciężkich frakcji szlamu z dużych odległości

W lutym bieżącego roku, na zlecenie jednego z naszych kluczowych Kontrahentów wykonaliśmy prace polegające na odbiorze ciężkich szlamów z przepustu kolejowego. Usługa była szczególna. Ciężkie frakcje szlamu  wypompowywano z odległości powyżej 200 metrów! Użyto specjalistycznego samochodu asenizacyjnego z zabudową DISAB. AWAS – Serwis nie boi się żadnych wyzwań ponieważ bazuje na fachowym taborze samochodowym oraz doświadczonej kadrze kompetentnych pracowników. Zapraszamy do współpracy !!!

więcej
22
02.2016
Audyt nadzoru zakończony sukcesem

W połowie stycznia br. w naszej Firmie odbył się pierwszy z audytów nadzoru. Jego celem było sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Przeprowadzony audyt potwierdził, że wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP  funkcjonuje prawidłowo. Z prawdziwą przyjemnością informujemy zatem,  że AWAS - Serwis otrzymała rekomendację do utrzymania ważności certyfikatu.  

więcej
20
01.2016
Z dniem 23 stycznia br. stare decyzje odpadowe tracą ważność …

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o odpadach, decyzje z zakresu gospodarowania odpadami wydane na podstawie starej ustawy z 2001 r. obowiązują przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od jej wejścia w życie. A to oznacza, że po 23 stycznia br. podmioty, które nie zdążą z uzyskaniem nowych decyzji, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa. Pierwotny termin ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydanych…

więcej