asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

aktualności

20
04.2015
Światowy Dzień Ziemi 2015

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi w 2015 poświęcone będą promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej - Dzień Ziemi 2015 obchodzony będzie pod hasłem - „Z energią zmieńmy źródła". Festyn  odbędzie się 26 kwietnia w warszawie na Polu Mokotowskim, w godz. 10.00 - 18.00. Kilka słów o historii obchodzonego święta. Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że…

więcej
15
04.2015
zintegrowany system zarządzania - certyfikaty

Informujemy, iż w wyniku audytu przeprowadzonego w styczniu br. przez ekspertów niezależnej jednostki certyfikującej uzyskaliśmy potwierdzenie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego i bhp z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004  

więcej
26
03.2015
AWAS – Serwis zwiększa potencjał w przetwarzaniu odpadów!

Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się dla AWAS-Serwis niezwykle obiecujący pod względem nowych perspektyw w przetwarzaniu odpadów. Mocą decyzji administracyjnych uzyskaliśmy dodatkowe bardzo atrakcyjne możliwości. Pragniemy poinformować, że lista odpadów mogących zostać przetworzona w przez nasze instalacje uległa znaczącemu wydłużeniu.   Nowe kody odpadów które możemy przetwarzać: 02 03 82 - odpady tytoniowe 05 01 03* - Osady z dna zbiorników 05 01 06*-  Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 05 01 10 - Osady…

więcej
25
02.2015
Nowatorskie rozwiązania w oczyszczaniu skażonej ziemi

Do najgroźniejszych zanieczyszczeń ziemi ze względu na powszechność występowania zaliczane są zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Przyjmuje się, że stanowią one około 40% wszystkich skażeń gruntu powstałych w wyniku katastrof czy awarii. Wychodząc naprzeciw pilącym potrzebom środowiska, biorąc również pod uwagę nie mniej istotne aspekty takie jak skuteczność oraz koszt dekontaminacji AWAS - Serwis opracowała i wdrożyła nowatorskie metody oczyszczania zanieczyszczonej ziemi.   1) METODA DYFUZYJNA - IN SITU Pozwala na rekultywację gleby w miejscu skażenia, szczególnie w…

więcej
25
02.2015
Zmiana adresu naszego biura handlowego

Informujemy, że z dniem 09.02.2015 nastąpiła administracyjna zmiana adresu naszego biura w Warszawie. Wszelką korespondencję prosimy kierować na poniższy adres:   AWAS - Serwis Sp. z o.o. Ul. Kazimierza Szpotańskiego 10 04-760 Warszawa   Bez zmian pozostają wszystkie dotychczasowe dane rejestrowe (do wystawiania faktur) tj.   AWAS - Serwis Sp. z o.o. Ul. Egejska 1/34 02-764 Warszawa NIP 521-31-77-038 REGON 017405910    

więcej