asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

aktualności

13
06.2014
AWAS-Serwis na targach IFAT 2014

IFAT, czyli Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska – Woda, Ścieki, Odpady, Recykling I w tym roku firma AWAS-Serwis miała przyjemność zwiedzić ekspozycje targowe na tych najważniejszych i zarazem największych targach branżowych w Europie, które odbyły się w dniach 5-9 maja w stolicy Bawarii – Monachium. Tematyka targów obejmowała pełen zakres zagadnień związanych z ochroną środowiska i wykorzystywaniem jego zasobów, w tym: wydobycie wody, gospodarka wodna i oczyszczanie ścieków, dystrybucja wody i kanalizacja, ochrona przeciwpowodziowa, gospodarka odpadami…

więcej
07
05.2014
Od teraz AWAS – Serwis może uczynić dla środowiska jeszcze więcej !

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w połowie kwietnia bieżącego roku uzyskaliśmy możliwość, w drodze decyzji administracyjnej, unieszkodliwiania znacznej ilości dodatkowych kodów odpadów niebezpiecznych na jednej z naszych neutralizatorni. Są to głównie odpady pochodzenia olejowego ale nie tylko … Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym zestawieniem odpadów – zakładka UTYLIZACJA Serdecznie zapraszamy do współpracy !

więcej
10
04.2014
Profesjonalne czyszczenie zbiorników po produktach ropopochodnych

Z końcem 2013 roku, u jednego z wiodących producentów branży spożywczej, wykonaliśmy usługę czyszczenia zbiorników po produktach ropopochodnych. Zlecenie polegało na wypompowaniu zalegającego mazutu oraz dokładnym wymyciu każdego ze zbiorników. Dysponując fachowym zapleczem technicznym, wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrą usługa została wykonana w sposób kompleksowy i profesjonalny, a powstałe odpady, zostały unieszkodliwione na jednej z naszych instalacji.

więcej
08
04.2014
|| audit nadzoru na zgodność z ISO 9001

W  dniu  2  kwietnia  jednostka  certyfikująca  TUV RHEINLAND  przeprowadziła  w  AWAS-SERWIS  II  audit  nadzoru. Podczas  auditu  potwierdzono  że  system zarządzania jakością  funkcjonujący  w AWAS-SERWIS spełnia wymagania normy ISO 9001:2009, jest odpowiednio utrzymywany i doskonalony.   Tym  samym   certyfikacja  zostaje  utrzymana. Utrzymanie  systemu  zarządzania  jakością  związane  jest  z  licznymi  działaniami  wewnętrznymi,  które  są  przygotowywane,  wdrażane  i  kontynuowane  w  ciągu  całego  roku,  aby  działanie  systemu  było  skuteczne  i  posiadany  certyfikat  mógł  być  wiarygodny.

więcej
14
03.2014
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w zakresie podwyższenia progu stosowania Ustawy PZP.

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe. Zasadniczą zmianą jaką wprowadza przedmiotowa ustawa jest podwyższenie progu zastosowania ustawy PZP. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy PZP, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod PZP z…

więcej