asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

aktualności

15
11.2013
Przed nami sezon jesienno zimowy…

Przypominamy o konieczności wykonania okresowego przeglądu serwisowego separatorów substancji ropopochodnych. Dbając o instalację podczyszczającą wody opadowe i roztopowe, zapewnią Państwo skuteczną i bezproblemową pracę układu w okresie jesiennym a tym samym zadbają Państwo również o bezpieczeństwo urządzeń w trudnym czasie aury zimowej. O konieczności dbania o prawidłową eksploatację urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe mówi nam Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie…

więcej
25
09.2013
Odpady z betonu, gruzu ceglanego, gleba i ziemia zaolejona, tłuczeń torowy oraz podobne …

Masz z nimi problem? – Zadzwoń – Chętnie pomożemy! Nasza firma wykorzystuje unikalną technologię unieszkodliwiania powyższych odpadów na terenie kilku naszych zakładów na terenie Polski. Posiadamy stosowne pozwolenia, dysponujemy specjalistycznym taborem samochodowym oraz służymy fachowym doradztwem.      

więcej
20
09.2013
Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie odbioru oraz unieszkodliwienia odpadów z grupy 01 05. Nasze neutralizatornie mogą przyjąć znaczne ilości powyższych odpadów. Wszystkie nasze działania są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.  

więcej
29
08.2013
Ustawa o odpadach – co się zmieniło?

23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21), która zastąpiła obowiązującą w tym zakresie regulację z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, jak również szereg nowych rozwiązań prawnych, w tym przede wszystkim rozwiązań podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ułatwiających ich ponowne wykorzystanie. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i…

więcej
20
08.2013
Do czego prowadzą zaniedbania w prawidłowej eksploatacji separatorów ropopochodnych.

Brak serwisu urządzeń podczyszczających wody opadowe może doprowadzić do ich uszkodzenia i związanych z tym wysokich kosztów napraw tych urządzeń ,a wydatki poniesione na ewentualne remonty są nie współmiernie wysokie do kosztów jakie ponosi się przy prawidłowym serwisie urządzeń. Naprawa poniższego separatora wyniesie blisko 14 tyś. zł. Należy pamiętać, że pozorne oszczędności w pierwszym etapie użytkowania separatora mogą odbić się na naszym budżecie w latach następnych.

więcej