AWAS. Serwis i eksploatacja.

asenizacja
asenizacja
utylizacja
utylizacja
montaż
montaż
serwis
serwis
gospodarka odpadami
gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

wyposażenie

Zaplecze logistyczne – transport odpadów
Dysponujemy specjalistycznymi cysternami asenizacyjnymi, przystosowanymi do opróżniania separatorów z odpadów niebezpiecznych oraz bezpiecznego ich transportu. Jednorazowo jesteśmy w stanie odebrać 150 m³ odpadów. Dzięki temu, możemy świadczyć następujące usługi:
  • opróżnianie urządzeń z odpadów ciekłych (ścieki) i stałych (szlam, piasek) bezpośrednio do cystern asenizacyjnych,
  • transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych.
Zaplecze techniczne – serwis urządzeń
Posiadamy samochody serwisowe z profesjonalnym wyposażeniem, umożliwiającym wykonanie przeglądu technicznego i naprawy eksploatowanych urządzeń. Całodobowe, ogólnopolskie Pogotowie Serwisowe zapewnia naszym Klientom stałą opiekę w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.
Świadczymy:
  • okresowe przeglądy i naprawy separatorów, oczyszczalni, przepompowni i innych,
  • prowadzenie dokumentacji - kart odpadów itp.,
  • usuwanie awarii separatorów, oczyszczalni i przepompowni,
  • roczne przeglądy techniczne urządzeń podczyszczających ścieki, wymagane przez Prawo budowlane,
  • korki,
  • kamery,
  • separatory mobilne.