asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
asenizacja odpadów ropopochodnych asenizacja
utylizacja odpadów utylizacja
utylizacja odpadów utylizacja
montaż montaż
montaż montaż
serwis przepompowni serwis
serwis przepompowni serwis
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
gospodarka odpadami gospodarka odpadami
jesteśmy na facebooku

wyposażenie

Zaplecze logistyczne – transport odpadów
Dysponujemy specjalistycznymi cysternami asenizacyjnymi, przystosowanymi do opróżniania separatorów z odpadów niebezpiecznych oraz bezpiecznego ich transportu. Jednorazowo jesteśmy w stanie odebrać 150 m³ odpadów. Dzięki temu, możemy świadczyć następujące usługi:
  • opróżnianie urządzeń z odpadów ciekłych (ścieki) i stałych (szlam, piasek) bezpośrednio do cystern asenizacyjnych,
  • transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych.
Zaplecze techniczne – serwis urządzeń
Posiadamy samochody serwisowe z profesjonalnym wyposażeniem, umożliwiającym wykonanie przeglądu technicznego i naprawy eksploatowanych urządzeń. Całodobowe, ogólnopolskie Pogotowie Serwisowe zapewnia naszym Klientom stałą opiekę w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.
Świadczymy:
  • okresowe przeglądy i naprawy separatorów, oczyszczalni, przepompowni i innych,
  • prowadzenie dokumentacji - kart odpadów itp.,
  • usuwanie awarii separatorów, oczyszczalni i przepompowni,
  • roczne przeglądy techniczne urządzeń podczyszczających ścieki, wymagane przez Prawo budowlane,
  • korki,
  • kamery,
  • separatory mobilne.